skip to Main Content

Prifysgol Caerdydd

36

O leoliadau gwaith am dâl

Enillais gymaint o brofiad! Fe ddes i wybod am fyd gwaith nad oeddwn yn gwybod oedd yn bodoli a darganfod fy mod yn mwynhau’r swydd. Dysgais nad yw oedran yn rhwystr wrth weithio mewn tîm gan fod pawb yn parchu ei gilydd. Fi oedd yr aelod ieuengaf o’r tim, ond roedd eraill yn parchu fy mhenderfyniadau. Sylweddolais fod angen i chi weithiau gwneud rhywbeth ar eich ysgogoiad eich hun er mwyn cwblhau tasg a pheidio â dibynnu bob tro ar y ‘golau gwyrdd’ gan eraill

Kelly T, Wedi Graddio O Brifysgol Cerdydd

Yn 2018, fe wnaethom ni gydweithio â Phrifysgol Caerdydd i roi interniaethau am dâl i fyfyrwyr a graddedigion diweddar. Maent yn dysgu beth sydd ei angen i redeg digwyddiad ar raddfa fawr, gan bontio’r bwlch rhwng addysg uwch a’r byd gwaith. Rydym yn tyfu’r prosiect i roi hyd yn oed mwy o gyfleoedd i bobl ifanc felly gwyliwch y gofod hwn!

‘Roedd pawb wnes i gyfarfod â nhw mor gyfeillgar, o bob cefndir. Un o’r swyddi gorau yr wyf wedi eu cael o ddifrif! ‘

Jess S, Wedi Graddio o Brifysgol Caerdydd

Back To Top