skip to Main Content

 

Yn 2020, golygodd y pandemig fod y Dyn Gwyrdd yn mynd ar-lein i ddathlu’r ŵyl yn ddigidol. Daeth Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd â’n cymuned Celf Weledol at ei gilydd i’w cefnogi yn ystod y pandemig – aethom ati i gomisiynu 5 addasiad digidol gan Megan Broadmeadow, Sean Harris, Jennifer Taylor, Gweni Llwyd a Calum McCutcheon ac i gefnogi 42 o artistiaid drwy ein cwrs preswyl ar-lein i artistiaid. Yn ogystal â hyn, gwnaethom gomisiynu 5 gwaith digidol o gelfyddyd perfformio. Beth am ichi gael golwg isod ar ddetholiad o’r cwrs preswyl ar-lein i weld y celfyddydau perfformio a’r celfyddydau gweledol. Fel arall gallwch wylio’r Celfyddydau Perfformio a’r Celfyddydau Gweledol hyn ar Youtube.

 

 

Back To Top