skip to Main Content

Cerddoriaeth

3000+

Yn ymgeisio bob blwyddyn

6

O artistiaid ar restr fer y rownd derfynol

100+

O berfformwyr ar y rhaglen bob blwyddyn

‘Mae’r beirniaid yn bobl o’r diwydiant gerddoriaeth ar y lefel uchaf – mae hyn yn golygu bod y gystadleuaeth yn llawer mwy gwerthfawr. Mae’n golygu llawer mwy cael eich dewis i fod yn y rownd derfynol.

Park Motive, enillydd Green Man Rising 2018

Mae ein cystadleuaeth flynyddol Green Man Rising yn rhan o’n Rhaglen Datblygu Cerddoriaeth, sy’n cynnig y cyfle i un band talentog newydd i agor Llwyfan y Mynydd. Mae’n rhad ac am ddim i gymeryd rhan, mae artistiaid y rownd derfynol yn cystadlu mewn lleoliad eiconig yn Llundain ac fe’u beirniadur gan banel o bobl blaengar y diwydiant (MOJO, Bella Union, Domino Records, Moshi Moshi, Kilimanjaro, NME, Guardian ymhlith eraill). Mae pob un o’r cystadleuwyr terfynol yn cael bod ar raglen y llwyfan Rising, sydd â chynulleidfa o 2,000, sy’n rhoi sylw’r cyfryngau i fandiau a mynediad i gynulleidfaoedd ehangach.

Dyma enillydd y Green Man Rising, Teddy Hunter mewn sesiwn yn Clwb Ifor Bach …

Dyma enillydd y Green Man Rising, Siobhan Wilson mewn sesiwn yn DG17 …

Cyllidwyr:

 

  

Back To Top