skip to Main Content

Y Celfyddydau Perfformio

1619

o artistiaid ers 2014

21

O berfformiadau’n cael eu dangos bob blwyddyn

1

Digwyddiad ar gyfer celfyddyd o gymru

Mae bob amser yn wych bod yn rhan o awyrgylch greadigol ac ymddengys fod y Dyn Gwyrdd yn ganolbwynt i hyn.

Theatr Tin Shed

Ers cyflwyno’r Celfyddydau Perfformio i’r Dyn Gwyrdd yn 2014, mae’r rhaglen wedi tyfu i fod yn gynnig anhygoel o dalent Cymreig. Mae’n golygu rhoi llwyfan i artistiaid newydd ar gyfer mentora, camu ymlaen gyda’u gyrfa a datblygiad. Mae bob amser yn wych bod yn rhan o awyrgylch greadigol ac ymddengys fod y Dyn Gwyrdd yn ganolbwynt i hyn.

Mae ein rhaglen wedi dod â thalent newydd cyffrous ynghyd ag ystod disglair o bartneriaid, gan gynnwys Citrus Arts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Ballet Cymru, Circomedia, NoFit State a Theatr Tin Shed – pob un yn cydweithio i greu profiad unigryw y Dyn Gwyrdd o syrcas awyr agored, theatr, dawns, cabaret a phopeth yn y canol.

Mae Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd yn rhannu ein gweledigaeth ar gyfer meithrin cenedlaethau’r dyfodol o berfformwyr, artistiaid a phobl greadigol o bob math. Mae’n rhoi’r cyfle iddynt gamu ymlaen i’r rolau y maen nhw’n teimlo’n barod i’w gwneud.

James Doyle-Roberts, Cyfarwyddwr Artistig Celfyddydau Citrus

GreenMan 2017 PoonehGhana Fanatic 44 [Instagram]
Back To Top